Cookies

  1. Obchodná spoločnosť Marketers Dilemma, s.r.o., Levická 92, Veľký Ďur, 93534, Slovensko, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v oddieli Sro, vo vložke číslo 54496/N, ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov používa na tejto webstránke súbory cookies. Tie sú použité za účelom merania návštevnosti webu, cielenej reklamy, ako aj za účelom čisto technických náležitostí fungovania webu ako je napr. prispôsobenie zobrazenia webovej stránky www.marketersdilemma.sk.
  2. A preto cookies na účely ochrany osobných údajov môžeme rozdeliť do dvoch skupín:
    1. Cookies technického charakteru (meranie návštevnosti webu, zabezpečenie zobrazenia stránky a pod.) –  sú spracovávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa.
    2. Cookies cielenej reklamy – spracovávané na základe vášho súhlasu.
  3. Údaje, ktoré prevádzkovateľ takto získa, môžu byť ďalej sprístupnené sprostredkovateľom ako sú Google alebo Facebook. Webové stránky však môžete používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu – a to úpravou vlastných nastavení webového prehliadača.
  4. Zbieranie údajov o správaní sa návštevníkov na webe (účel cielená reklama) je aktivované na základe odsúhlasenia návštevníkom webu = stlačením tlačidla “Súhlasím”, ktoré nájdete v cookie banneri v hornej časti webovej stránky. Uvedenému tlačidlu predchádza upozornenie: “Prevádzkovateľ webu Marketers Dilemma, s.r.o., spracováva na tejto webovej stránke cookies.” Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je uvedená v cookie politike pri jednotlivých marketingových cookies. Váš súhlas so zberom údajov na marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať a to ak zmeníte nastavenia vami používaného internetového prehliadača.
  5. Zhromaždené cookies súbory sú spracovávané hlavne cez služby Google Analytics; prevádzkuje spoločnosť Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
  6. Následne sú spoločnosťou Google Inc. zozbierané údaje spracovávané v súlade so Zásadami ochrany súkromia.